ข่าวทั้งหมด

ลำดับ
 
หัวข้อข่าว
 
วันที่ประกาศ
 
ผู้ประกาศ
 
Hitz
 
อ่านข่าว
1  ประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกใช้แบตเตอรี่ จำนวน 1 เครื่อง  23/11/2561  เว็บมาสเตอร์  
อ่าน
2  ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการอาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญและผู้ป่วยพิเศษ  22/11/2561  เว็บมาสเตอร์  
อ่าน
3  ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น จำนวน ๒ เครื่อง  20/11/2561  เว็บมาสเตอร์  
อ่าน
4  ประกาศประกวดราคา และ เอกสารประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 8 -9  20/11/2561  เว็บมาสเตอร์  
อ่าน
5  ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20/11/2561  เว็บมาสเตอร์  
อ่าน
6  ประกาศโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาซื้อยา BUDESONIDE + FORMOTEROL FUMARATE DIHYDRATE TURBUHALER 320/9 mcg.  20/11/2561  เว็บมาสเตอร์  
อ่าน
7  ประกาศโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาซื้อยา 6 รายการด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20/11/2561  เว็บมาสเตอร์  
อ่าน
8  ประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20/11/2561  เว็บมาสเตอร์  
อ่าน
9  รายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  20/11/2561  เว็บมาสเตอร์  
อ่าน
10  ประกาศประกวดราคาจ้างจัดจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา  20/11/2561  เว็บมาสเตอร์  
อ่าน