ข่าวทั้งหมด

ลำดับ
 
หัวข้อข่าว
 
วันที่ประกาศ
 
ผู้ประกาศ
 
Hitz
 
อ่านข่าว
1  ประกาศเผยแพร่เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2562  10/10/2561  เว็บมาสเตอร์  
อ่าน
2  คำสั่งโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  05/10/2561  เว็บมาสเตอร์  
อ่าน
3  ประกาศโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา เรื่องร่างประกวดราคาซื้อยา 5 รายการด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  05/10/2561  เว็บมาสเตอร์  
อ่าน
4  เผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  05/10/2561  เว็บมาสเตอร์  
อ่าน
5  ขอตอบข้อสอบถามรายละเอียดครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ  28/09/2561  เว็บมาสเตอร์  
อ่าน
6  ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุผ้าและเครื่องแต่งกายผู้ป่วย จำนวน ๖๔ รายการ  28/09/2561  เว็บมาสเตอร์  
อ่าน
7  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  26/09/2561  เว็บมาสเตอร์  
อ่าน
8  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ โครงการ ซื้อยา ๖ รายการ  26/09/2561  เว็บมาสเตอร์  
อ่าน
9  ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ กิโลวัตต์พร้อมติดตั้งและเดินสายไฟฟ้า  24/09/2561  เว็บมาสเตอร์  
อ่าน
10  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ กิโลวัตต์พร้อมติดตั้งและเดินสายไฟฟ้า โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา  24/09/2561  เว็บมาสเตอร์  
อ่าน