ข่าวทั้งหมด

ลำดับ
 
หัวข้อข่าว
 
วันที่ประกาศ
 
ผู้ประกาศ
 
Hitz
 
อ่านข่าว
1  ประกาศราคาซื้อซื้อยา Ateplase ๕๐ mg inj. และ Bimatoprost eye drop ๐.๐๑% ๓ ml. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10/01/2561  เว็บมาสเตอร์  
อ่าน
2  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุ-บำบัดรักษาและห้องประชุม เป็น อาคาร คสล. ๖ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๙,๖๘๓ ตารางเมตร  03/01/2561  เว็บมาสเตอร์  
อ่าน
3  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 รายการยา
1.Ateplase 50 mg inj.
2.Bimatoprost eye drop 0.01% 3 ml.
 20/12/2560  เว็บมาสเตอร์  
อ่าน
4  ประกาศผลการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑๑ รายงาน  19/12/2560  เว็บมาสเตอร์  
อ่าน
5  ประกาศรายงานผลการกำหนดราคากลางเวชภัณฑ์ Timolol eye drop ๐.๕% ๕ ml.  18/12/2560  เว็บมาสเตอร์  
อ่าน
6  ประกาศรายงานผลการกำหนดราคากลางเวชภัณฑ์ Sevoflurane ๒๕๐ ml.  18/12/2560  เว็บมาสเตอร์  
อ่าน
7  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซ๊ซ๊ จำนวน ๑ คัน  06/12/2560  เว็บมาสเตอร์  
อ่าน
8  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก  06/12/2560  เว็บมาสเตอร์  
อ่าน
9  รายงานผลการกำหนดราคากลาง และกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ และกำหนดราคากลางของยาทางการแพทย์ ๒ รายการ
๑.ยา Ateplase ๕๐ mg inj. จำนวน ๑๒๐ vial
๒.ยา Bimatoprost eye drop ๐.๐๑% ๓ ml. จำนวน ๗,๐๐๐ ขวด
 06/12/2560  เว็บมาสเตอร์  
อ่าน
10  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายการการก่อสร้างอุบัติเหตุ-บำบัด และห้องประชุม ศสล. ๖ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๙,๖๘๓ ตารางเมตร  01/12/2560  เว็บมาสเตอร์  
อ่าน