ข่าวทั้งหมด

ลำดับ
 
หัวข้อข่าว
 
วันที่ประกาศ
 
ผู้ประกาศ
 
Hitz
 
อ่านข่าว
1  ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการชุดตรวจวิเคราะห์ทางธนาคารเลือด จำนวน ๓๐ กล่อง  07/08/2561  เว็บมาสเตอร์  
อ่าน
2  ประกาศแผนเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุวิทยาศาสตร์ รายการชุดตรวจวิเคราะห์ทางธนาคารเลือด  26/07/2561  เว็บมาสเตอร์  
อ่าน
3  ประกาศผลการประกวดราคาซื้อ รายการตู้เก็บพลาสม่า จำนวน ๑ เครื่อง  18/07/2561  เว็บมาสเตอร์  
อ่าน
4  ประกาศผลการประกวดราคาซื้อ รายการเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัติโนมัติ จำนวน ๗ เครื่อง  18/07/2561  เว็บมาสเตอร์  
อ่าน
5  รายงานผลการกำหนดราคากลางเวชภัณฑ์ Losatan ๕๐ mg  28/06/2561  เว็บมาสเตอร์  
อ่าน
6  รายงานผลการกำหนดราคากลางเวชภัณฑ์ Sevoflurane ๒๕๐ ml  28/06/2561  เว็บมาสเตอร์  
อ่าน
7  ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อวัสดุผ้าผู้ป่วย เครื่องแต่งกาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bindding) จำนวน ๖๖ รายการ  22/06/2561  เว็บมาสเตอร์  
อ่าน
8  ขออนุมัติเผยแพร่ประกาศ  22/06/2561  เว็บมาสเตอร์  
อ่าน
9  รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  22/06/2561  เว็บมาสเตอร์  
อ่าน
10  รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  22/06/2561  เว็บมาสเตอร์  
อ่าน