ข่าวทั้งหมด

ลำดับ
 
หัวข้อข่าว
 
วันที่ประกาศ
 
ผู้ประกาศ
 
Hitz
 
อ่านข่าว
1  ประกาศรายงานผลการกำหนดราคากลางเวชภัณฑ์ Rabies Vaccine ๐.๕ ml.  18/06/2561  เว็บมาสเตอร์  
อ่าน
2  ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุผ้าผู้ป่วย เครื่องแต่งกาย  15/06/2561  เว็บมาสเตอร์  
อ่าน
3  ประกาศผลการประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องเชื่อมปิดหลอดเลือดด้วยระบบ Ligasure จำนวน ๑ เครื่อง  13/06/2561  เว็บมาสเตอร์  
อ่าน
4  ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ จำนวน ๗ เครื่อง  11/06/2561  เว็บมาสเตอร์  
อ่าน
5  ประกาศประกวดราคาซื้อตู้เก็บพลาสมาแช่แข็ง จำนวน ๑ เครื่อง  11/06/2561  เว็บมาสเตอร์  
อ่าน
6  ประกาศผลการประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ  11/06/2561  เว็บมาสเตอร์  
อ่าน
7  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัติโนมัติ จำนวน ๗ เครื่อง  11/06/2561  เว็บมาสเตอร์  
อ่าน
8  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร  01/06/2561  เว็บมาสเตอร์  
อ่าน
9  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการอาหารผู้ป่วยปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญและผู้ป่วยพิเศษ  01/06/2561  เว็บมาสเตอร์  
อ่าน
10  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย  01/06/2561  เว็บมาสเตอร์  
อ่าน