ข่าวทั้งหมด

ลำดับ
 
หัวข้อข่าว
 
วันที่ประกาศ
 
ผู้ประกาศ
 
Hitz
 
อ่านข่าว
1  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) (หลายตำแหน่ง)  10/08/2561  เว็บมาสเตอร์  
อ่าน
2  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก และกำหนดเวลา เวลา สถานที่ ในการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) (หลายตำแหน่ง)  06/08/2561  เว็บมาสเตอร์  
อ่าน
3  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป  31/07/2561  เว็บมาสเตอร์  
อ่าน
4  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) (หลายตำแหน่ง)  26/07/2561  เว็บมาสเตอร์  
อ่าน
5  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) (หลายตำแหน่ง)  19/07/2561  เว็บมาสเตอร์  
อ่าน
6  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) หลายตำแหน่ง  16/07/2561  เว็บมาสเตอร์  
อ่าน
7  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป หลายตำแหน่ง  13/07/2561  เว็บมาสเตอร์  
อ่าน
8  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (กลุ่มงานบัญชี)  12/07/2561  เว็บมาสเตอร์  
อ่าน
9  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (กลุ่มงานบัญชี)  09/07/2561  เว็บมาสเตอร์  
อ่าน
10  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) หลายตำแหน่ง  06/07/2561  เว็บมาสเตอร์  
อ่าน