ข่าวทั้งหมด

ลำดับ
 
หัวข้อข่าว
 
วันที่ประกาศ
 
ผู้ประกาศ
 
Hitz
 
อ่านข่าว
1  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) (หลายตำแหน่ง)  19/10/2561  เว็บมาสเตอร์  
อ่าน
2  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) (หลายตำแหน่ง)  16/10/2561  เว็บมาสเตอร์  
อ่าน
3  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (กลุ่มงานการเงิน) จำนวน ๑ อัตรา  12/10/2561  เว็บมาสเตอร์  
อ่าน
4  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) (หลายตำแหน่ง)  09/10/2561  เว็บมาสเตอร์  
อ่าน
5  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) (หลายตำแหน่ง)  05/10/2561  เว็บมาสเตอร์  
อ่าน
6  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก และ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) (หลายตำแหน่ง)  01/10/2561  เว็บมาสเตอร์  
อ่าน
7  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)  20/09/2561  เว็บมาสเตอร์  
อ่าน
8  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อนจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) (หลายตำแหน่ง)  20/09/2561  เว็บมาสเตอร์  
อ่าน
9  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบคัดเลือก (รายเดือน) (หลายตำแหน่ง)  17/09/2561  เว็บมาสเตอร์  
อ่าน
10  ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (หลายตำแหน่ง)  14/09/2561  เว็บมาสเตอร์  
อ่าน