ข่าวทั้งหมด

ลำดับ
 
หัวข้อข่าว
 
วันที่ประกาศ
 
ผู้ประกาศ
 
Hitz
 
อ่านข่าว
1  ประกาศรับสมัครแพทย์เข้าฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา ๒๕๖๑  19/06/2561  เว็บมาสเตอร์  
อ่าน
2  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) (หลายตำแหน่ง)  19/06/2561  เว็บมาสเตอร์  
อ่าน
3  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) หลายตำแหน่ง  13/06/2561  เว็บมาสเตอร์  
อ่าน
4  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง โครงการพัฒนาศักยภาพสถานพยาบาลเครือข่ายประกันสังคม  06/06/2561  เว็บมาสเตอร์  
อ่าน
5  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) หลายตำแหน่ง  01/06/2561  เว็บมาสเตอร์  
อ่าน
6  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) หลายตำแหน่ง  30/04/2561  เว็บมาสเตอร์  
อ่าน
7  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก และ กำหนดวันเวลา สถานที่ ในการสอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) หลายตำแหน่ง  24/04/2561  เว็บมาสเตอร์  
อ่าน
8  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) หลายตำแหน่ง  23/04/2561  เว็บมาสเตอร์  
อ่าน
9  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)  10/04/2561  เว็บมาสเตอร์  
อ่าน
10  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)
๑.ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์)
๒.ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (กลุ่มงานบริหารทั่วไป)
๓.ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ (กลุ่มงานบริหารทั่วไป)
๔.ตำแหน่งพนักงานซักฟอก (กลุ่มงานบริหารทั่วไป)
๕.ตำแหน่งพนักงานบริการ (กลุ่มงานเภสัชกรรม)
๖.ตำแหน่งพนักงานบริการ (คนสวน) (กลุ่มงานบริหารทั่วไป)
 05/04/2561  เว็บมาสเตอร์  
อ่าน