รายละเอียดข่าว

หัวข้อ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุ-บำบัดรักษาและห้องประชุม เป็น อาคาร คสล. ๖ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๙,๖๘๓ ตารางเมตร

วันที่ประกาศ : 03/01/2561

รายละเอียด :

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุ-บำบัดรักษาและห้องประชุม เป็น อาคาร คสล. ๖ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๙,๖๘๓ ตารางเมตร

เอกสารแนบ :

1. 180104155421.pdf