รายละเอียดข่าว

หัวข้อ : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัติโนมัติ จำนวน ๗ เครื่อง

วันที่ประกาศ : 11/06/2561

รายละเอียด :

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัติโนมัติ จำนวน ๗ เครื่อง

เอกสารแนบ :

1. 180611142857.pdf