รายละเอียดข่าว

หัวข้อ : ประกาศประกวดราคาซื้อตู้เก็บพลาสมาแช่แข็ง จำนวน ๑ เครื่อง

วันที่ประกาศ : 11/06/2561

รายละเอียด :

ประกาศประกวดราคาซื้อตู้เก็บพลาสมาแช่แข็ง จำนวน ๑ เครื่อง

เอกสารแนบ :

1. 180611143123.pdf