รายละเอียดข่าว

หัวข้อ : ประกาศผลการประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องเชื่อมปิดหลอดเลือดด้วยระบบ Ligasure จำนวน ๑ เครื่อง

วันที่ประกาศ : 13/06/2561

รายละเอียด :

ประกาศผลการประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องเชื่อมปิดหลอดเลือดด้วยระบบ Ligasure จำนวน ๑ เครื่อง

เอกสารแนบ :

1. 180613095713.pdf